Regioninis forumas „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“

Violeta Develienė,
Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes. Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės.
2021 m. balandžio 8 d. virtualioje aplinkoje vyko projekto LL3 regioninis forumas „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“. Forumo tikslas – apžvelgti projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatus Anykščių, Jonavos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių, Širvintų, Švenčionių, Utenos, Zarasų rajonų, Panevėžio, Visagino miestų savivaldybėse, įgyvendinant pokyčio projektus, mokantis neformaliojoje švietimo lyderystės programoje, rengiant Švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigiamuosius darbus ar dalyvaujant kitose projekto veiklose. Renginį moderavo Radviliškio rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Rita Vaigauskienė ir projekto savivaldybių kuratorė Asta Grinevičienė.

img_20210408_110354
img_20210408_110725
img_20210408_110737
img_20210408_111205
img_20210408_160423
1/5 
start stop bwd fwd

Forumo metu buvo diskutuojama su kokiais iššūkiais švietimo bendruomenės susidūrė pandemijos laikotarpiu, pristatymuose pasidalinta kokius naujus sprendimus priėmė ir kaip juos įgyvendino savivaldybių kūrybinės komandos. Virš 200 forumo dalyvių išklausė pranešimus, kurios pristatė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorė, ekspertė-konsultantė Kristina Maikštėnienė, LL3 projekto veiklų vadovė Dr. Eglė Pranckūnienė, savivaldybių pokyčio kūrybinių komandų vadovai.
Apie savivaldybių pokyčio projektus kalbėjo kūrybinių komandų vadovai. Utenos kūrybinės komandos pasiekimais vystant Universalaus mokymosi dizaino idėjas pasidalino Utenos rajono savivaldybės pokyčio projektą koordinuojanti Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Vaitiekienė.
Vėliau vyko diskusijos grupėse, kuriose forumo dalyviai pasidalino įžvalgomis apie savivaldumą mokinių mokymesi, virtualaus bendravimo su tėvais sėkmėmis ir potyriais, vadybiniais modeliais bei paveikių profesinio tobulėjimo formų atradimais. Pedagogai kalbėjo apie atradimus bendraujant su socialiniais partneriais, aptarė kokia išryškėjo savivaldybių ir mokyklų bendradarbiavimo prasmė ir nauda, išreiškė pastebėjimus apie komunikaciją įstaigų viduje, aptarė kokie kasdieniai veiksmai padeda tausoti bendruomenes.
Forumui besibaigiant profesinio kapitalo pokyčio tyrimo rezultatus III srauto savivaldybėse apibendrino LL3 projekto tyrėjų komandos vadovė Dr. Jūratė Valuckienė, tyrėjų komanda ir savivaldybių kūrybinių komandų vadovai. Tikimasi, jog sukurtos sprendimų priėmimo ir veiklų įgyvendinimo patirtys ir vėliau bus pritaikytos siekiant vaiko pažangos, plečiant mokytojų ir vadovų kompetencijas.

 

laisvos vietos

logo lyderiu laikas 

vokas