Priėmimas į pirmas klases PDF Spausdinti El. paštas

Informacija dėl prašymų priėmimo į Utenos miesto mokyklų pirmas klases 2023-2024 m. m.

Informuojame, kad tėvų (globėjų) (toliau – tėvai) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami elektroniniu būdu nuo 2023 m. gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Anksčiau atsiųsti prašymai nebus registruojami. Prašymo forma >>>
Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų. Pirmų klasių mokinių sąrašai mokykloms bus pateikti po birželio 1 d.
Jeigu vaikas nepatenka į pageidaujamą mokyklą, su tėvais bus susisiekta telefonu gegužės 25-30 d.

Tėvai prašymus į miesto mokyklų pirmas klases galės pateikti:
el. paštu:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , elektroniniame paslaugų portale https://www.epaslaugos.lt/; per e-pristatymo sistemą https://epristatymas.lt/; per Utenos rajono savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.
Prašome siųsti tik vieną prašymą, nes, kaip parodė kelerių metų patirtis, kai kurie tėvai siunčia po 5 ir daugiau prašymų, todėl el. pašto dėžutė persipildo ir prašymai įstringa. Išsiuntę prašymą, tą pačią dieną gausite Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojo patvirtinimą, kad prašymas gautas.
Jei išsiuntėte prašymą ir tą pačią dieną negavote patvirtinimo, skambinkite tel. 8-389 64054.
Primename tėvams, kad tiksliai įrašytų vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami, naudojant vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą.
Jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tai tėvai turėtų pateikti gydytojo pažymos kopiją apie vaiko negalią, nes tai mokykloms labai palengvina klasių komplektavimą.
Jeigu pageidaujančių mokytis mokykloje yra daugiau, negu mokykla gali priimti, pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Mokyklų aptarnaujamos teritorijos yra patvirtintos 2021 m. balandžio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-120 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas“.
Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančiųmokinių broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką.

Jeigu tėvai yra pasirinkę mokytoją, prašyme gali įrašyti mokytojo pavardę, vardą.

Utenos rajono savivaldybės administracijos


 

Informacija būsimųjų pirmokų tėvams (globėjams)

  1. Iki 2023 m. vasario 10 d. Utenos miesto mokyklose planuojamos atvirų durų dienos būsimųjų pirmokų tėvams (globėjams), būsimiesiems pirmokams.
  2. Nuo 2023 m. vasario 15 d. iki kovo 6 d. tėvų (globėjų) apklausa raštu dėl mokyklos pasirinkimo.
  3. 2023 m. kovo ar balandžio mėnesį Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metams nustatymo“ patvirtinimas.
  4. 2023 metų gegužės 2 d. nuo 8.00 val. prašymų priėmimas planuojamas vykdyti elektroniniu būdu (išsamią informaciją apie prašymų pateikimą kiekviena būsimo pirmoko šeima gaus balandžio mėnesį).

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyrius

 


 

Aprašas reglamentuoja asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklų paskirtį, programų, į kurias vykdomas asmenų priėmimas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases subjektą, kuris nustato priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus.

 

 

 

 

Atnaujinta Antradienis, 2023 m. balandžio 11 d. 06:39