Naujienos
Tarptautinis ERASMUS+ projektas Utenos Krašuonos progimnazijoje

2018 11 Erasmus projektas Krašuonos progimnazijoje2018 metais Utenos Krašuonos progimnazija įsitraukė į ERASMUS+ programos bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių projektą „Pasiruošk, dėmesio, pirmyn į 2020-uosius!“, remiantis gerosios patirties mainais. Projekto tikslas – skatinti sporto kultūrą ir praktiką, taip pat atkreipti švietimo bendruomenių dėmesį į Europos Sąjungos piliečių ir olimpines vertybes. Šis projektas skatina nagrinėti bei savo gyvenime pritaikyti bendras sporto ir Europos vertybes. Projektas skirtas išmokti gyventi kartu, bendradarbiauti, įveikti save, plėtoti santykius su kitais žmonėmis bei būti aktyviais!
Projeke dalyvauja mokyklos iš šešių šalių: projekto koordinatorės – Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos ir Lietuvos. Šių Europos šalių mokyklos nusprendė susiburti ERASMUS+ strateginei partnerystei ir bendradarbiavimui sporto ir olimpizmo srityje. Projekto metu mokiniai ugdysis olimpines vertybes, mokysis jomis grįsti savo elgesį ir veiklą, susipažins su Olimpinių bei Paraolimpinių Žaidynių istorija, šalių partnerių kultūriniu, socialiniu gyvenimu, mokysis apie įvairius sportinius žaidimus ir išbandys juos praktiškai, taip pat ugdysis gebėjimą tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti.
Projekto koordinatorė Utenos Krašuonos progimnazijoje Grita Morkienė (anglų k. vyresnioji mokytoja) organizuoja įvairias veiklas, kurios padeda pasiruošti pirmam partnerių susitikimui Prancūzijoje. Jau lapkričio 10 dieną progimnazijos delegacija, kurią sudaro 4 mokytojai ir 4 mokiniai išskrenda į Prancūzijos miestą Riomą, kuriame ir įvyks pirmasis visų šalių partnerių susitikimas.


Parengė Zita Stankevičė

 
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija palaiko tarpkultūrinio dialogo idėją

ASGGimnazijos veiklos efektyvumas priklauso ne tik nuo vadovų vadybinės kompetencijos, gebėjimo motyvuoti, tačiau ir nuo Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenės noro įsitraukti į ugdymo procesus. Visada 2018 11 asgpalaikydamas kiekvieną iniciatyvą, remiančią tarpkultūrinį dialogą, kaip vadovas galiu teigti, jog šios gimnazijos bendruomenė, sėkmingai įsitraukdama į tarptautinius projektus, yra atvira, šiuolaikiška bendruomenė, nes dalyvaudama projektinėse veiklose generuoja savo idėjas, dalijasi savo patirtimi, skatina tolerantišką mąstymą. Šį kartą plačiau galima kalbėti apie šios gimnazijos dalyvavimą ES lėšomis finansuojamuose projektuose, t.y. programos Erasmus+ tęstinį projektą „Inception 2.0“, su partneriais iš Turkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Lenkijos, ir Erasmus+ KA2 projektą „Efektyvus mokymas – geresnė ateitis“ su partneriais iš Kipro, Latvijos, Lenkijos ir Slovakijos.

Kartais girdime nuomonę, kad mokytojai, ypač ne iš didmiesčio mokyklų, tarsi jaučiasi užribyje, nes yra įsprausti į kultūrinius rėmus, besidominantys tik tuo, kas vyksta juos supančioje aplinkoje, tačiau mūsų bendruomenės narių patirtis ir naujos iniciatyvos laužo tokį stereotipinį mąstymą. 2018 metų rugsėjo 16-23 dienomis trys Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojos dalyvavo Erasmus+ projekto „Twinception“ mokymuose Slovėnijoje. Mokymai buvo skirti mokytojams ir asmenims, dirbantiems su jaunimu neformaliojo švietimo srityje. Švietimo atstovai net iš 8 šalių: Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Turkijos, Vokietijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Kroatijos. Projekto tikslas – pasidalinti patirtimi, kaip motyvuoti jaunimą, rasti naujų sprendimų, kaip neformaliojo švietimo metodus integruoti į formalųjį švietimą. Būtent profesinis skirtingų šalių bendrumas ir buvo svarbiausia jungiamoji grandis, o temų ir veiklų įvairovė paskatino supažindinti su mūsų gimnazijoje taikomais metodais, kurie savo kūrybiškumu bei praktiškumu niekuo nenusileido kitų šalių patirtims. Vadinasi, tarpkultūrinis bendradarbiavimo etapas svarbus tuo, jog skirtingų šalių pedagogų atstovai kurdami kažką nauja kartu inicijuoja pokyčius, o dalindamiesi patirtimis skatina tobulėti ir džiaugtis savo darbo rezultatais.

Skaityti daugiau...
 
Utenos Vyturių progimnazijoje startuoja du tarptautiniai ERASMUS+ KA2 mokyklinių strateginių partnerysčių projektai: „Challenge-Engage, Investigate, Act“ ir „After-school clubs to increase motivation and prevent dropout“

2018 10 vyturiu 1Utenos Vyturių progimnazijos mokytojos Ramunė Sabaliauskienė ir Rima Paukštienė tęsia ilgametę tarptautinių projektų rašymo ir įgyvendinimo tradicija. 2018 metais, atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, veiklos plano ir strateginio plano tikslus ir uždavinius, buvo parengti projektai, pateiktos paraiškos ir gautas finansavimas (bendra projektų vertė yra 46.000 Eur) net dviems naujiems tarptautiniams ERASMUS+ projektams:

1.„Iššūkis“ („Challenge-Engage, Investigate, Act“, 2018-1-ES01-KA229-050407_5). Projekto trukmė – 2 metai (2018-2020m.)

Projekte dalyvaujančios šalys: Ispanija (koordinatorė), Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Turkija ir Lietuva. Projektas orientuotas į 6-12 metų mokinių bei mokytojų skaitmeninės kompetencijos, komunikavimo užsienio kalba, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą. Didžiausias dėmesys skiriamas tarpdalykiniam integruotam (STEM, CLIL) mokymui(si), robotikai, patyriminiam mokymuisi bei projektinėms veikloms.

2.„Būrelių karuselė“ („After-school clubs to increase motivation and prevent dropout“, 2018-1-PL01-KA229-050748_4. Projekto trukmė – 2 metai. (2018-2020).

Skaityti daugiau...
 
„Eglutėje“ svečiavosi „Eglutės“

„Eglutėje“ svečiavosi „Eglutės“2018 m. spalio 30 d. Utenos mokykloje-vaikų darželyje „Eglutė“ vyko Lietuvos ugdymo įstaigų, turinčių pavadinimą „Eglutė“, konferencija „XXI amžiaus iššūkiai darželiams ar genialumas paprastume?“. Šio renginio tikslas: aptariant naujus ir modernius bei pasiteisinusius įprastus ugdymo metodus keistis praktine ir metodine patirtimi auginant šiandieninį vaiką.
Į Utenos mokyklą-vaikų darželį „Eglutė“ atvyko komandos iš Vilkaviškio, Telšių, Šiaulių rajono Kuršėnų miestelio, Radviliškio, Pasvalio, Anykščių, Ukmergės ir Vilniaus „Eglučių“. Konferencijos metu pasidalinome profesine patirtimi, aptarėme reikalavimus, keliamus šiuolaikinio vaiko mokytojui, aplinkai. Kalbėjomės labai įvairiais klausimais: apie edukacinių erdvių panaudojimą vaiko ugdyme, darželio ir tėvų bendradarbiavimą, smulkiosios motorikos lavinimą, įvairių priemonių panaudojimo galimybes kalbos ugdymui, kūrybiškumo ugdymo galimybes.

Skaityti daugiau...
 
2018 m. spalio 30 d. konferencija „MOKYMOSI SĖKMĖS RAKTAS – KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGA“

2018 m. spalio 30 d. 9.00 val. kviečiame į Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus ir Utenos švietimo centro organizuojamą konferenciją
„MOKYMOSI SĖKMĖS RAKTAS – KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGA“

Programa pdf

Dalyviai pdf

Registracija

 
Socialinių – emocinių kompetencijų stovykla „Pažvelk kitaip“

2018 m. spalio 20 d. Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių tėveliai rinkosi į socialinių – emocinių kompetencijų (SEK) stovyklą „Pažvelk kitaip”, kurios sėkmė gerokai pranoko organizatorių lūkesčius.

Keletą pastarųjų metų gimnazija garsėja netradiciniais renginiais mokiniams ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų. Šių metų rugsėjį ėmėme svarstyti galimybę ir apie renginį mokinių tėvams. Pastarosios iniciatyvos imtis padrąsino gimnazijos direktorė Asta Skeirienė. Netrukus subūrėme komandą ir vienbalsiai nutarėme, jog tai bus stovykla, kurioje pagrindinis dėmesys bus skiriamas tėvų savistabai.

44350364_751169281911263_8580253735714816000_n
44387803_2169090173303669_3698907504118333440_n
44455917_1921888977895766_6763326090963320832_n
44458658_724276021263457_8788424108992888832_n
1/4 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
2018 m. spalio mėn. Utenos r. savivaldybės 2, 4, 6, ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaita

Utenos rajono savivaldybės 2, 4, 6, ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo (NMPP) įrankius, ATASKAITA (2018 m. spalis) 

 
2018 m. spalio 25 d. „Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti”

2018 m. spalio 25 d. Utenos švietimo centre  vyko savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.  Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Vaitiekienė vadovams pristatė Valstybinio audito ataskaitą „Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti”. Valstybės kontrolės darbuotojai, vykdydami auditą, lankėsi Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose,  kalbėjo su Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovais,  buvo teikiama daug informacijos ir  dokumentų.

Pristatymas >>>

 
Graži čia žemė... Ji bus tokia, kokie mes būsime

dsc 06082018 m. spalio 19 dieną Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje vyko Garbės galerijos 10-mečio ir labai gerai besimokančių mokinių šeimų apdovanojimo šventė. Prieš dešimt metų mokykloje įkurtoje Garbės galerijoje yra 11 narių – politikų, rašytojų, aktorių, verslininkų. Tai buvę mokyklos mokiniai, kurie savo pavyzdžiu drąsina, įkvepia ir moko jaunąją kartą, o šįkart pasveikino ir apdovanojo geriausiai besimokančius mokinius bei jų šeimas.

Skaityti daugiau...
 
„ES programavimo savaitės“ renginiai Vyturių progimnazijoje

code week2018 m. spalio 6-21 visoje Lietuvoje vyko „ES programavimo savaitė“ (EU Code Week). ES programavimo savaitės siekis - populiarinti programavimą. Programavimas skatina skaitmeninį mąstymą, moko spręsti problemas, mąstyti kritiškai ir analitiškai, taip pat skatina kūrybiškumą ir komandinį darbą.
Vyturių progimnazijos 3-5 klasių mokiniai, NVŠ užsiėmimų „Smalsauju, mokausi, žaidžiu…“ dalyviai, aktyviai dalyvavo šiame renginyje. Jie code.org, Scratch, Užburtojo miško aplinkose kūrė (programavo) įvairius žaidimus. Programuoti buvo smagu! Įveikę tam tikrus etapus, mokiniai buvo apdovanoti sertifikatais.

IT mokytoja Galina Šerlatienė

1
2
1
2
1/2 
start stop bwd fwd
 
Utenos vaikų lopšelis - darželis „Voveraitė“ - konkurso „Auginu Lietuvai!” laureatas

2018 10 auginu lietuvai2018 m. spalio 16 d. Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Voveraitė“ vyko projekto-konkurso „Auginu Lietuvai!” nugalėtojo apdovanojimas.
Žemės ūkio rūmai, drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija inicijavo projektą „Auginu Lietuvai!“, skirtą Lietuvos valstybybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, kurio tikslas skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi žemės ūkiu, verslo ir karjeros galimybėmis bei įvairiomis ūkininkavimo alternatyvomis, skatinti užimtumą bei stiprinti motyvaciją.
Projekte dalyvavo ir fotonuotraukas konkursui „Auginu pats – auginu Lietuvai!” atsiuntė 93 miestų ir rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir globos namai. Iš jų 44 įstaigų fotonuotraukos balsavimo metu surinko daugiausiai simpatijų (patiktukų). Konkurso nugalėtojams buvo padovanotas bei sumontuotas šiltnamis. Vienas iš konkurso nugalėtojų yra Utenos vaikų lopšelis – darželis „Voveraitė“.
Daugiau informacijos apie projektą: https://www.zur.lt/lt/projektas-konkursas-auginu-lietuvai/

Apie konkurso veiklas Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Voveraitė“ >>>

 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 95