Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis, 2016 PDF Spausdinti El. paštas

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS (doc formatu) >>>

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. TS-219 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 1 priedas (LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS doc formatu) >>>

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 2 priedas (LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA doc formatu) >>>

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 3 priedas (NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA doc formatu) >>>

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKIMO SUTARTIS (doc formatu) >>>

Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas (doc formatu) >>>


 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METŲ TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-883

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas (LAISVASIS MOKYTOJAS. DUOMENŲ REGISTRAVIMO KORTELĖ docx formatu)

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 2 priedas (NVŠ TEIKĖJO ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMO PARAIŠKOS FORMA docx formatu)

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 3 priedas (NVŠ TEIKĖJO ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO FORMA docx formatu)

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 4 priedas (NVŠ PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA docx formatu)

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 5 priedas (NVŠ PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO FORMA docx formatu)

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 6 priedas (ŠVIETIMO TEIKĖJO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA docx formatu)

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 7 priedas (SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITA docx formatu)