Naujienos
LR Konstitucijos egzaminas Utenos Dauniškio gimnazijoje

Utenos Dauniškio gimnazijos antrokai ir ketvirtokai dalyvavo LR Konstitucijos egzamine. Šiais mokslo metais jis vyko internete. Geriausiai užduotis atliko 4b mokinė Mykolė Labuckaitė ir 2a mokinys Naglis Bražėnas.
Mes, istorijos mokytojos, didžiuojamės mokiniais, pasirenkančiais istorijos, Tarptautinių santykių studijas, 2018 m. LR Konstitucijos egzamino antros vietos laimėtoja respublikoje 4a mokine Gerda Pakietūraite. Mūsų gimnazistai auga atsakingais valstybės piliečiais, domisi istorija ir politologija, dalyvauja įvairiose veiklose ir projektuose. 4a klasės mokinė Austina Tarvydaitė yra Jaunimo Europos komandos narė, Baltųjų pirštinių komandos Utenos raj. savivaldybėje koordinatorė. Kasmet mūsų mokiniai dalyvauja Jaunųjų politologų mokyklos organizuojamuose veiklose. 4a mokinė Andrė Treinytė prieš penkerius metus prisijungė prie Lietuvos liberalaus jaunimo organizacijos, kadenciją buvo Utenos liberalaus jaunimo pirmininkė, o šiuo metu savo miestui atstovauja visos Lietuvos Liberalaus jaunimo taryboje. Ji prisijungė ir prie jaunimo iniciatyvos ,,Žinau, ką renku'', kur kartu su Gerda Pakietūraite ir Emilija Ingaunyte organizavo debatus prieš kiekvienus rinkimus Lietuvoje, savanoriavo steigiant Sąjūdį prieš Astravo atominę elektrinę ir tapo sąjūdžio nare. Aktyvūs visuomenininkai, renginių organizatoriai yra ketvirtokai Ernestas Maknys, Martinas Clarke, Edvinas Kairionis. Pilietiški ir kūrybingi mokinių savivaldos nariai. Gimnazija savo mokiniams padeda užaugti kūrybingais, visuomeniškais, laisvais žmonėmis valstybėje.

sam_5700
sam_5701
sam_5700
sam_5701
1/2 
start stop bwd fwd
 
Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdytiniai - konkurso „Gyvulininkystė ir MES“ nugalėtojai

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ jau antrus metus dalyvauja programoje „Šviečiamoji gyvulininkystė“, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Šią programą organizuoja Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Ikimokyklinio amžiaus grupės „Boružėlės“ ugdytiniai kartu su mokytojomis Kristina Černiauskiene ir Lina Keraminiene, susipažinę su programos rengėjų pateikta medžiaga apie ūkinius gyvūnus, kiekvieną mėnesį vykdė veiklas, susijusias su gyvulininkyste. Į mūsų darželį buvo atvykusi ūkinių gyvūnėlių paroda, o programos pabaigoje vaikai dalyvavo kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir MES“, kurio uždavinys – kūrybiniais darbais atskleisti tradicinės krašto gyvulininkystės ypatumus, naudą ir svarbą.

Komisija, sudaryta iš Žemės ūkio ministerijos bei VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros specialistų, iš kiekvieno modulio (programoje dalyvavo 40 Lietuvos mokyklų) atrinko po 3 geriausius konkurso dalyvius ir išrinko 1–3 vietų laimėtojus. Iš I modulio dalyvių (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės) mūsų darželiui skirta TREČIOJI vieta.

Daugiau informacijos: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbti-konkurso-gyvulininkyste-ir-mes-nugaletojai

123683360_359454961943501_8716258978064265028_n
123706333_398885997961054_7075857800116915865_n
123773253_672650010103108_3391665046188644863_n
123779525_653044795394522_4235595221506426279_n
123801775_743448503048757_7114533304016135210_n
123849280_370506944062067_2664527008202229575_n
123910973_1007136456461095_8379470482516570909_n
123916249_2708314499485473_8593406800315064871_n
1/8 
start stop bwd fwd
 
Renginių planai 2020 m. lapkričio mėn.

Utenos švietimo centro renginių planas 2020 m. lapkričio mėn. >>>

 
Projekto „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060 pristatymas

Projekto „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“                   

2020 m. rugsėjo 18 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ įgyvendinimo. Tai ilgalaikis projektas, truksiantis 2 metus. Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. 

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.
Projekto pagrindinės veiklos: bendruomenės kompetencijų plėtojimas, siekiant matematiniu mąstymu grįsto gyvenimo kokybės projektavimo; matematinį mąstymą skatinančių priemonių sukūrimas ir jų praktinis taikymas.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: pedagogai pakėlę kvalifikaciją pagal bendrųjų įgūdžių mokymų programą „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui"; Ugdymo karjerai praktikumų sukūrimas ir jų taikymas; metodikų sukūrimas; metodiniai susitikimai; matematinį mąstymą skatinančių priemonių įgyvendinimas; stebėsenos įrankių taikymas.

Projektas prisidės prie partnerių strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant Gerą mokyklą; Utenos r. savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metai švietimo keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimą diegiant inovacijas, tobulinant ugdymo procesą, plėtojant žmogiškųjų išteklių kompetencijas; Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos antro tikslo - skatinti asmenis ir ugdymo įstaigas orientuotis į aukščiausius rezultatus; švietimo turinio įvairovę, atveriant daugiau erdvės mokinių, tėvų ir socialinių partnerių iniciatyvoms bei trečio tikslo įgyvendinimo – sudaryti galimybes vaikų individualių asmenybės gebėjimų plėtojimui skleistis; LR vyriausybės programos tikslo - darnaus švietimo kūrimo; Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Projekto vykdytojas – Utenos Dauniškio gimnazija. Projekto vadovė – Asta Skeirienė. Projekto koordinatorė – Ramunė Dasevičienė.

 
Įdomios edukacijos „Saulės“ gimnazijos mokiniams

Kiekvienais metais „Saulės“ gimnazijoje organizuojami komandos formavimo mokymai – neformalios veiklos naujokams ir mokinių savivaldai. Kelis metus iš eilės tokie susitikimai vykdavo kaimo sodybose. Šiemet mokiniams pasiūlytas kitoks laisvalaikio praleidimo būdas – orientavimosi varžybos. Ši veikla ne tik nauja, dar neišbandyta ir teikianti galimybę turiningai leisti laisvalaikį, bet lavinanti įvairius gebėjimus, pavyzdžiui, informacijos skaitymą žemėlapyje, erdvės ir vietovės reljefo suvokimą. Stovyklai ir varžyboms pasirinktos Etnokosmologijos muziejaus apylinkės, todėl į dienos programą įtraukta ir edukacinė programa muziejuje. Pirmoji stovykla buvo skirta 1-ųjų gimnazijos klasių mokiniams. Šios stovyklos metu jie galėjo geriau pažinti vieni kitus, buvimas kartu netradicinėje aplinkoje padėjo formuotis klasių kolektyvams. Antroji stovykla skirta mokinių savivaldai, seniūnams ir mokinių aktyvui. Ja buvo siekiama padrąsinti mokinių savivaldos naujokus. Jie turėjo galimybę greičiau adaptuotis, pažinti vieni kitų stipriąsias puses. Ši išvyka organizuota pagal Utenos rajono savivaldybės finansuojamą mūsų gimnazijos projektą „Pažinkime. Dalyvaukime. Orientuokimės“. Prie jos rengimo daug prisidėjo „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytoja, 16-ojo Europos rogainingo čempionato 3 vietos laimėtoja Živilė Kanapkienė. Visi mokiniai džiaugėsi netradicine veikla ir savo įspūdžiais pasidalijo per lietuvių kalbos pamokas rašydami refleksijas. Siūlome paskaityti keletą minčių, o visus įspūdžius galima rasti gimnazijos laikraščio „Langas“ „Nuomonių“ skiltyje https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2015-11-01-20-26-41/nuomones

foto01
foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto07
foto08
1/8 
start stop bwd fwd

Skaityti daugiau...
 
Aukščiausias Lietuvos matematikų draugijos apdovanojimas Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojai

z.zemaicio

 

2020 m. spalio 5 dieną Vilniaus universitete vykusiame renginyje Lietuvos matematikų draugijos nutarimu Lietuvos švietimo profesoriaus Zigmo Žemaičio medalis buvo įteiktas Adolfo Šapokos gimnazijos matematikos mokytojai ekspertei, direktoriaus pavaduotojai Alvydai Ambraškienei. Aukščiausias draugijos apdovanojimas matematikos mokytojai įteiktas už indėlį į Lietuvos mokslą, švietimą ir nacionalinę kultūrą. Sveikiname nominantę.

 

Adolfo Šapokos gimnazijos informacija

 
Žaidimai moko

logoUtenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ „Ančiukų“ grupės ugdytiniai ir vaikučiai, lankantys pratybėles pas specialiąją pedagogę Ligitą Arbočienę, dalyvauja ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Darželis projekte dalyvauja antrus metus. Projekto tikslas – specialių užduočių ir žaidimų pagalba lavinti įvairias vaikų kompetencijas, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Programos vykdymo metu įgyvendinsime parengtą keturių mėnesių programą. Projekto organizatorius - Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto iniciatorė ir koordinatorė - specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė. 

„Ančiukų“ grupės vaikučiai kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita Pelakauskiene, mokytojo padėjėjomis Ineta Guzeliene ir Genute Vegėliene, specialiąja pedagoge Ligita Arbočiene ir socialine pedagoge Rūta Paukštiene tyrinėjo „valgomus pėdsakus“. Vaikučiai saugiai stebėjo kaip pjaustomi vaisiai ir daržovės. Sužinojo naują žodį - pjūvis. Susidomėję stebėjo, uostė, ragavo, lietė. Tyrinėjo vaisių ir daržovių pjūvių raštus per padidinamąjį stiklą. Visi puikiai padirbėjo štampuodami obuoliukus obuolio puselėmis . Vaikučiai plojo ir džiaugėsi, nes visiems pavyko!

„Puikiai padirbėjome visa komanda. Ir maži ir dideli.Mūsų pagrindinis poreikis - būti tokiais, kaip visi: džiaugtis, juoktis, matyti, girdėti, draugauti, jausti, būti mylimais“,- sakė specialioji pedagogė Ligita Arbočienė ir dalinosi nuotraukomis.

120902436_3652911038063578_6909745814532099778_o
121090040_3652908468063835_8379549750180430047_o
121094122_3652906928063989_8357526942914398297_o
121102007_3652909814730367_2705630278877681769_o
121105328_3652908191397196_1934882893809411669_o
121114948_3652911511396864_183076454369109815_o
121118803_3652910258063656_5469769412581281304_o
121128070_3652908891397126_4309418029020585814_o
121138558_3652910664730282_1431428287733304535_o
121138882_3652906511397364_1930080961301810266_o
121144163_3652909428063739_842287633882516793_o
121164494_3652909241397091_3727795590473252865_o
121177256_3652907434730605_3507455435044233028_o
01/13 
start stop bwd fwd

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ informacija

 
Renginių planai 2020 m. spalio mėn.

Utenos švietimo centro renginių planas 2020 m. spalio mėn. >>>

 
Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos stažuotė

2020 10 02 stazuote2020 m. spalio 1–2 dienomis Kauno miesto ir Prienų rajono ugdymo įstaigose stažavosi Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda. Daugiau informacijos apie stažuotę

 

 
NUO...IKI Adolfo Šapokos gimnazijos. Rugsėjis

asg

NUO dalyvavimo respublikiniame renginyje Palangoje „Sportas visiems 2020“, iniciatyvos „Diena be automobilio, kultūros, kuri įkvepia, t.y. dalyvavimo renginyje „Kultūros naktis 2020“, poetinių vakarų ir susitikimų A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

<...>

asgIKI susitikimo istoriko A. Šapokos atminimo kambaryje ir Grybeliuose, Europos kalbų dienos gimnazijoje, ekskursijos-žygio pagal Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Susitikime U stotyje“, ekskursijos po Uteną pagal projektą „Utenos žydų istorijos ženklai“, gimnazijos renginio „Naktis prie teleskopo“ bei mokyklos vardadienio šventės. Ir visa tai atsakingai saugant save ir kitus.

Daugiau informacijos kviečiame skaityti mokyklos tinklapyje https://www.asg.utena.lt

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos informacija

A.Šapokos gimnazijos rugsėjis

 
Utenos švietimo centre rinkosi projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda

2020 09 25 lyderiu laikasVioleta Develienė

2020 m. rugsėjo 25 dieną Utenos švietimo centre vyko nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susitikimas. Konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis drauge su Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovais aptarė šių mokslo metų kūrybinės komandos veiklos planą.

Susitikimo metu buvo apžvelgta projekto eiga, prisiminti nuveikti darbai, įvertintas veiklos planas ir atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, numatyti būsimi darbai. Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė kūrybinę komandą padiskutuoti apie iššūkius, su kuriais ugdymo įstaigose susiduriama, siekiant kokybinio pokyčio.

Apie tai, kad šių dienų kontekste išryškėjo svarbūs technologiniai ir bendradarbiavimo aspektai, siekiant prisidėti prie lyderystės vadybos formavimo ir lyderystės programų kūrimo Lietuvos švietimo sistemoje, kalbėjo Švietimo aprūpinimo centro specialistė, projekto LL3 savivaldybių kuratorė Olivija Saranienė. Kuratorė pasidalino įspūdžiais po apsilankymo Anykščiuose, Panevėžyje ir pasidžiaugė, kad susitikimų metu jaučiamas pedagogų entuziazmas, motyvacija.

Kūrybinė komanda pasiūlė veiklų įvairovę Utenos ugdymo įstaigose ir rajone, dėl siekiamo pokyčio numatė publikuoti struktūrizuotą metodinę medžiagą Utenos švietimo centro internetinėje svetainėje. Tai bus puiki pedagoginė pagalba siekiantiems geresnės emocinės aplinkos ir ugdymo pažangos.

 
Utenos Dauniškio gimnazijos sėkmė programoje „eTwinning”

e twinningJau 15 metų nuo programos „eTwinning”starto Lietuvoje, Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojai ir mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiose šios programos veiklose ir3 projektuose. 2020m. liepos mėnesį pasiekė žinia iš NPT, kad Utenos Dauniškio gimnazijos II C klasės mokiniai ir mokytojai buvo apdovanoti Nacionaliniu kokybės ženkleliu už STEAM projektą „Makaronų tiltai 2020”.

Pradėjus naujus mokslo metus su entuziazmu įsitaukėme į naujus programos „eTwinning” projektus ir jų veiklas. Vienas iš jų - jau sėkmingai startavęs projektas „Stop Climate Change: explore & protect“. 2020 m. spalio mėnesį projektas buvo paskelbtas mėnesio projektu. https://www.etwinning.lt/menesio-projektas/.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 2 iš 103