Naujienos
Utenos Dauniškio gimnazijos moksleivė Greta Slapšytė - respublikinio jaunųjų prozininkų konkurso prizininkė

2017 m. kovo 17 d. Kauno r. Raudondvario gimnazijoje vyko konkurso, skirto rašytojui Vladui Dautartui atminti, baigiamoji šventė. Jaunųjų prozininkų kūrybą aptarė ir vertino poetas Petras Palionis, žurnalų „Naujoji Romuva“, „Pašvaistė“ redaktoriai. Iš visos Lietuvos suvažiavusius kūrėjus pasveikino ir kūrybinės sėkmės linkėjo V. Dautarto šeimos nariai, poetė D.Teišerskytė, Kauno miesto meno kūrėjų asociacijos nariai. Utenos Dauniškio gimnazijos
1 b klasės mokinė Greta Slapšytė (mokytoja R. Kubickienė) grįžo su apdovanojimu - jaunoji kūrėja tapo respublikinio jaunųjų prozininkų konkurso, skirto rašytojui Vladui Dautartui atminti, prizininke.

IMG_0618
IMG_0619
IMG_0628
1/3 
start stop bwd fwd
 
Į Tauragnus - išsiaiškinti, kuris geriausias

Kasmet kovo 16 d. Utenos Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriuje minime Knygnešio dieną. Šiemet ši diena ir mums, ir dideliam būriui Utenos rajono ketvirtokų buvo išskirtinė, nes Tauragnuose vyko lietuvių kalbos olimpiada, į kurią varžytis suvažiavo iš beveik visų rajono ugdymo įstaigų išrinkti geriausiai mokantys gimtąją lietuvių kalbą ketvirtokai. Ketvirtokus lydėjo jų mokytojai, taip pat kartu su jais atvyko ir Utenos savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Zita Sabelkienė bei Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Laima Telksnienė.

PIC_0003
PIC_0007
PIC_0013
PIC_0908
1/4 
start stop bwd fwd
Skaityti daugiau...
 
Informacija dėl planuojamo Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 38 punktu, informuoja, kad vykdydama Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, stebėseną nustatė, kad šiais mokslo metais Utenos r. Vyžuonų pagrindinėje mokykloje yra suformuoti 8 klasių komplektai, mokosi 67 mokiniai.

Skaityti daugiau...
 
2017 m. kovo 14 d. Utenos rajono 4 klasių mokinių matematikos olimpiada

2017 m. kovo 14 d. į Utenos Aukštakalnio pradinę mokyklą rinkosi geriausi rajono ketvirtų klasių matematikai. Susirinkusius pasveikino šios mokyklos mokiniai, kurie suvaidino ištrauką iš O. Preusslerio knygos ,,Raganiukė“. Raganiukė su varnu Abraksu palinkėjo vaikams sėkmės.
Kol mokiniai sprendė nelengvas užduotis, juos palydėję mokytojai mokėsi tapyti ant vandens. Po renginio visiems olimpiados dalyviams buvo įteiktos padėkos.
Šios olimpiados nugalėtojai: - I vieta - Airidas Maciušonis, Aukštakalnio pradinė mokykla (mokytoja Virginija Paukštienė), II vieta - Emilija Norkūnaitė, Utenos Vyturių progimnazija (mokytoja Aldona Guobužienė), III - Mintarė Stumburytė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos ,,Žiburio“ skyrius (mokytoja Edita Kazokienė). Sveikiname nugalėtojus!


Aukštakalnio pradinės mokyklos mokytoja Audronė Dabkutė

 

017
021
027
1/3 
start stop bwd fwd
 
2017 m. balandžio 11-12 d. seminaras „Menų dūzgės"

2017 m. balandžio 11-12 d. 10 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyks seminaras „Menų dūzgės" Utenoje: bibliotekos edukacinių veiklų pristatymas". Kviečiame bibliotekininkus, ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių bei progimnazijų pedagogus pasirinkti dieną ir į seminarą registruotis prisijungus prie Ugdymo sodo tinklapio https://sodas.ugdome.lt/

Registracija vyks nuo kovo 14 d.
Visi seminaro dalyviai gaus Vilniaus Ugdymo plėtotės centro pažymėjimus.
Informacija tel. 8 389 49159

 
Startuoja projektas „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra"

Utenos Krašuonos progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru VšĮ „Europos socialinio fondo agentūros“ finansuojamo projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" įgyvendinimui. Naudodama savo kompetenciją ir patirtį, kurią sukaupė dirbdama bendrojo ugdymo srityje, bendradarbiaudama su įvairiomis institucijomis, rengdama ir vykdydama projektus, progimnazijos pedagoginė bendruomenė prisiima naujus įsipareigojimus įgyvendinti projekto veiklas. Tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos, kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai bus psichologų vertinami projekto metu sukurtomis bei parengtomis gabių vaikų atpažinimo bei įvertimo metodikomis, instrumentais. Taip pat projekto metu mokinių ugdymosi galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą bus didinamos papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo formas, tobulinant mokytojų, psichologų kvalifikaciją, praturtinant jų žinias įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Utenos Krašuonos progimnazijos informacija

 

 
Utenos muzikos mokykla kviečia gabius jaunuolius į muzikinius eksperimentus

2017 04

 
Adolfo Šapokos gimnazijos apžvalgos ratas, besisukantis į pavasarį

Apie mūsų gimnazijos bendruomenės veiklas, idėjas bei sėkmes daugiau galite skaityti mokyklos internetiniame tinklapyje https://asg.utena.lm.lt/

vasario 16

Skaityti daugiau...
 
Aukštakalnio progimnazijoje vyko koncertas Kovo 11-ąjai paminėti

52017 m. kovo 10 d. Aukštakalnio progimnazijos aktų salėje vyko koncertas Kovo 11-ąjai paminėti. Į jį atvyko svečių – mokinių iš įvairių Utenos pradinių mokyklų. Salė pražydo trispalvėmis vėliavėlėmis ir širdelėmis. Net 400 vėliavėlių pagamino mūsų mokyklos 7b klasės mokiniai.
Koncerto pradžioje visi sugiedojo Lietuvos Respublikos himną. Po to koncerto vedėjai Meda Liašenkaitė ir Dovydas Juodis pristatė mokytojos Jūratės Katinienės ansamblį, kuris, skambant smuiko ir gitaros melodijai, atliko partizanų dainą „Stoviu aš parimus...“.

Skaityti daugiau...
 
Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Gandrelis“ pražydo „Gyvasis tautos žiedas“

Utenos vaikų lopšelio-darželio bendruomenė paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Nors vaikučiai dar maži, bet tikrai moka mylėti savo Tėvynę. Jie deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, giedojo Lietuvos himną ir pražydo pačiu gražiausiu „Gyvuoju Lietuvos žiedu“.

Kartu su tėveliais parašytą draugystės knygą, skirtą Lietuvai galite pamatyti ant darželio tvoros. Šventę organizavo auklėtoja Loreta Tumaitė ir meninio ugdymo mokytoja Ingrida Navikienė.

Kviečiame visus - pažadinkite savo širdyse ugnelę – šilumos, gerumo, meilės ugnelę. Jas visas sušaukime, surinkime visi į didelį gyvenimo laužą – kūrenkime jį ir neleiskime užgesti gerais darbais, gimtaisiais žodžiais, kalba.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ informacija

IMG_6862
IMG_6865
IMG_6868
IMG_6871
IMG_6875
IMG_6880
IMG_6893
IMG_6909
IMG_6919
IMG_6925
IMG_6927
01/11 
start stop bwd fwd
 
Dizaino studijos mokinių darbų parodos atidaryme skambėjo mėnulio būgnelių muzika

12017 m. kovo 9  d. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro galerijoje  šurmuliavo gausus būrys meno mylėtojų – vyko Dizaino studijos mokinių darbų parodos atidarymas. Paroda labai gausi ir spalvinga, nes darbų autoriai skiriasi amžiumi, turima patirtimi, charakteriais. Mažiausiems dizaineriams vos 5 m., o vyriausieji jau gimnazijų mokiniai. Tačiau nei amžiaus skirtumai, nei turima kūrybinė patirtis netrukdo visiems studijos mokiniams bendrauti kaip didelės šeimos nariams. Visi čia jaučiasi suprasti, įvertinti, svarbūs ir laukiami. Visus Dizaino studijos narius kūrybiniams darbams vienija mokytoja Zita Kasauskienė, kuri randa kelią į kiekvieno į studiją atėjusio vaiko širdį, prisideda prie jo kūrybinių sumanymų įgyvendinimo, moko nebijoti svajoti ir tikėti svajonės išsipildymu. Dizaino studijos užsiėmimuose dažnai apsilanko buvę mokiniai. Į parodos atidarymą atvyko Dovilė Gurkšnytė, ilgus metus lankiusi Dizaino studijos užsiėmimus, dabar pasirinkusi dizaino studijas. Dovilė pasakė daug gražių žodžių mokytojai Zitai, dėkojo už parodytą kelią į meno pasaulį.

Skaityti daugiau...
 
Žaidžiam Ladygolą

Ladygolas2017 m.  kovo 8 dieną Utenoje moterys, merginos ir mergaitės užkariavo futbolo aikšteles! Sportininkės nutarė išbandyti jėgas salės futbolo turnyre. Utenos daugiafunkciame sporto centre vyko Utenos apskrities Ladygolo finalai. 5-6 metų mergaičių futboliuko turnyre rungtyniavo mergaitės iš Utenos mokyklų-vaikų darželių „Eglutė“ ir „Varpelis“ bei vaikų lopšelių-darželių: „Gandrelis“, „Pasaka“, „Saulutė“, „Želmenėlis“, „Voveraitė“. Vėliau vyko moterų futbolininkių komandų futbolo kovos, kuriose dalyvavo „Nosted mechanika“, „DSC“, „Utenos policija“ ir „Uteniečių komanda“.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 8 iš 94